Rekonstrukcija i uređenje stare gradske jezgre grada Benkovca, Izgradnja tržnice i uređenje trga te okoliša gradske jezgre
Grad Benkovac - Reference - TEHNO-ELEKTRO

Lokacija

Naručitelj

Godina