Izgradnja vidikovaca (promatračnica) – Ptica Kosac, Repušnica

Lokacija

Naručitelj

Godina