Izgradnja poslovne-proizvodne zgrade poduzetničkog inkubatora i akceleratora u Valpovu
Poduzetnički inkubator Valpovo - Reference - TEHNO-ELEKTRO

Lokacija

Naručitelj

Godina